A TERRE Projekt


Az Európai Unió Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Programja (SEE) keretében 2012-ben pályázati támogatást nyert el a TERRE (TERritory, eneRgy & Employment - Terület, Energia és Foglalkoztatás) című projekt, amelyben Újszilvás Község Önkormányzata partnerként vesz részt (a másik magyar partner Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata). A projekt alapkoncepciója egy olyan társadalmilag hasznosítható megújuló energiaforráson alapuló modell kialakítása, amely a környezet megóvására és a rendelkezésre álló helyi alternatív energiaforrások (pl. biomassza, nap- és szélenergia, mini vízerőművek) hatékony felhasználására épül, segítve a településfejlesztést és a munkahelyteremtést.
A projekt keretében azt vizsgáljuk és szemléltetjük, hogy a résztvevő partnerek környezetében helyileg megtalálható és felhasználható megújuló energiaforrások tudatos alkalmazásával, hogyan lehet hatékonyan energiát termelnünk. Társadalmi igényeket figyelembe véve, konszenzust teremtve úgy, hogy közben megőrizzük meglévő természeti értékeinket, tradícióinkat, miközben megtakarítást, bevételt és munkahelyeket teremtünk, biztosítva a helyi fenntartható fejlődést.
A TERRE projektben megtalálhatóak a helyi hatóságok, egyetemek, az energetikai ügynökségek, valamint a kereskedelmi kamara képviselői 9 országból: Olaszország, Ausztria, Magyarország, Bulgária, Szlovénia, Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Albánia.
A megújuló energiaforrások hatékony felhasználására épülő energiatermelés lehetőséget teremthet a helyi közösségeknek, közintézményeknek, magánszemélyeknek, vagy akár cégeknek, befektetőknek a fejlesztésre, miközben hatékony mozgatórugójává válhat az iparilag kevésbé fejlett, elmaradottabb térségek felzárkóztatásának.
A TERRE projekt modell értékű gondolkodásmódjával hosszútávon kedvező hatást kíván gyakorolni a programban résztvevők régióiban alkalmazott energiahasznosítási szemléletére. A TERRE 13 európai projekt partnerének napjainkban hasonló kihívásokkal kell szembenéznie. A városi migráció elszívó hatása vidéken az elnéptelenedés kockázatával jár. A termőföldek kihasználatlansága, nem kellő hatékonyságú művelése lehetőségeket rejt magában. Ezek a területek mind magas potenciállal rendelkeznek, amelyek a megújuló energiák felhasználásával biztosíthatják a helyi fejlődést. A TERRE projekt modellje segíti a megújuló energiaforrások alkalmazásának bevezetését, az új típusú energia alkalmazás befogadását, miközben kiemelt figyelmet fordít a természeti értékek megőrzésére.
Kiknek szól a projekt? - A TERRE projekt többszintű és szektorokon átívelő kombinált céljaival nem egy szigorúan értelmezett, klasszikus energia projekt, ezért a célcsoportok és az érdekelt felek is komplex módon, különféle területekről kerültek meghatározásra.

Célcsoportok:
• Civil szervezetek vezetői
• Helyi fejlesztési és energiaügynökségek tagjai és vezetői
• Döntéshozók
• Felhasználók (nők, gyermekek, tinédzserek, idősek, stb.)

Érdekelt felek:
• Mezőgazdasági termelők, állattartók, fakitermelők
• Helyi fejlesztésekben érintett közösségek
• Megújuló energiahasznosítással foglalkozó cégek vezetői
• Fejlesztési ügynökségek vezetői

TERRE – FŐ CÉLKITŰZÉSEK

• Komplex elemezés - a projekt elemzi minden terület sajátos természeti és egyéb jellemzőit (a természeti és humán erőforrásokat, valamint a táj kulturális és gazdasági karaktereit), a benne rejlő lehetőségeket, a biomassza termelést, az erdőket, a mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenységeket, a rendelkezésre álló fotovoltaikus felületeket, a napsugárzást, a helyi növénytermesztést, a szél és a víz kapacitását, valamint felméri a helyi energiaigényt.
• A lehetőségek számbavétele - a kidolgozott elemzések alapján a helyileg megtalálható és ténylegesen felhasználható, megújuló energiaforrások felmérése, vizsgálata. A gazdasági, szociális és környezeti szempontból fenntartható fejlődés biztosítása a nemzetközi döntés-előkészítési rendszer alkalmazásával, valamint minden területre kiterjedő technikai, gazdasági-pénzügyi.
• Fenntarthatóság biztosítása - a helyi fejlesztések fenntarthatóságának és tartósságának erősítése a megfelelően strukturált kapacitásépítési folyamatok és a helyi szereplők bevonásával. A projekt célja, hogy kidolgozza a lehetséges fejlesztési irányokat és megossza ezeket az információkat a célcsoportokkal és az érdekelt felekkel (a megújuló energiák területén résztvevő helyi magánszolgáltatókkal, esetleges befektetőkkel), valamint a helyi közösséggel és közintézményekkel.
• Célzott kapacitásépítés - a projekt egy jól célzott kapacitásépítést szándékozik megvalósítani (figyelembe véve a tudást és az emberi erőforrást, mint a legerősebb és legtartósabb "megújuló energiaforrást") a politikusok és tisztségviselők számára annak érdekében, hogy minél több tapasztalattal rendelkezzenek a területfejlesztés és integrált tervezés területén. A kapacitásépítés a nyilvános civil kapcsolatokra és a szervezetek közötti kapcsolati hálózatokra alapoz, amelyben a különböző intézményi és strukturális szintek (régiók, megyék) és különböző fejlettségű területek egyszerre jelennek meg önkormányzati - regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten.

TERRE - VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
• Területfejlesztési forgatókönyv - minden résztvevő számára a megújuló energiahasznosításra és annak társadalmi-gazdasági és környezeti hatásvizsgálatára, a helyi döntés-előkészítés támogatása érdekében.
• Nemzetközi TERRE modell - egy olyan modell kialakítása, amely fokozatosan a helyi tartós megújuló energiaforrások (RES) alkalmazását veszi alapul, garantálva a fenntartható fejlődést.
• Műszaki-gazdasági-pénzügyi tervek - a helyi megújuló energiaforrásokra alapozva.
• Nemzetközi adatbázis - amely segíti a helyi befektetési, fejlesztési lehetőségeket a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban.
• Három kísérleti/minta beruházás - három kiválasztott partnernél, amely vizsgálja és teszteli a TERRE projekt hatékonyságát. (Újszilvás csak beruházás előkészítést segítő anyagot készít el)
• Ismeretek bővítése - a helyi közösségek, a lakosság, a döntéshozók, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók és további érintett felek ismeretszintjének és gondolkodásmódjának fejlesztése a megújuló energiaforrások jövőbeni alkalmazásának érdekében.
• Tájékoztatás - aktív kommunikáció, az alkalmazott kommunikációs eszközök és kommunikációs csatornák segítségével. 260 000 ember megszólítása és tájékoztatása, valamint 15 000 ember bevonása a projektbe.